Oferta dla rolników

planujesz rozwój i unowocześnienie gospodarstwa rolnego?

potrzebujesz pieniędzy na zakup nowych maszyn i urządzeń?

chciałbyś powiększyć areał swojego gospodarstwa?

Skorzystaj z finansowania dla rolników

Kredyt obrotowy - może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb gospodarstwa, doraźne, sezonowe potrzeby zależne od specyfiki produkcji, a także na inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarstwa.
Kredyt inwestycyjny - kredyt dla rolników chcących modernizować lub podnieść wartość swojego gospodarstwa.
Pożyczka na dowolny cel - jest to rozwiązanie dla rolników, którzy potrzebują szybkiego dostępu do gotówki. Pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą, przykładowo zakup środków do produkcji rolnej, bądź zakup drobnych maszyn i urządzeń rolniczych. Bank nie wymaga od rolnika dokumentowania wydatków.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Akceptowane dochody

faktury ze sprzedaży

hektary przeliczeniowe

dopłaty unijne

Zapraszamy do kontaktu